Vrijwilliger worden bij Tabadila?

De vrijwilligers bij Tabadila zijn de dragende kracht
voor o.a. de activiteiten in het project Ramah Tamah.
Ook zijn er vrijwilligers die helpen bij bijvoorbeeld het onderhoud.

Vrijwilligers, Participanten & Sponsoren

Vrijwilligers van Tabadila zorgen ervoor dat de missie van Tabadila en het project Ramah Tamah vervuld kan worden, zij zijn onmisbaar!

Vrijwilligerswerk bij Tabadila kunt u op structurele basis doen, bijvoorbeeld door bij bepaalde activiteiten altijd aanwezig te zijn maar u kunt ook op incidentele basis, wanneer u een paar uurtjes over heeft, iets voor Tabadila betekenen, informeer bij ons naar de mogelijkheden!

Regelmatig worden er informatiebijeenkomsten gehouden voor geïnteresseerden, wilt u hiervan op de hoogte gehouden worden? Mailt u dan met : info@rumahtabadila.nl

Naast de vrijwilligers zijn er ook nog bedrijven en organisaties om Tabadila heen die ons ondersteunen.
Onze achterban en draagkracht groeit en daar zijn wij dankbaar voor.