Attentie

Beste Lezer,

Naar aanleiding van het Coronavirus en de maatregelen die landelijk zijn opgelegd door de overheid en het RIVM, het volgende.

Het is ten strengste verboden om groepsactiviteiten op persoonlijke titel te organiseren binnen Tabadila. Dit verbod geldt voor alle openbare ruimtes, zoals de hal, de keuken, het atrium, de zithoek boven bij de lift, balustrade en alle niet nader genoemde ruimtes.

Onder groepsactiviteiten vallen gezamenlijke bijbellezingen en samen koken/eten, om enkele voorbeelden te noemen.
Het bestuur en de coördinatoren zijn op geen enkele manier aansprakelijk en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen en consequenties bij het niet naleven van deze overheidsmaatregel door derden.
Laten we gezond blijven en samen naar elkaar omkijken door deze maatregel te volgen tot nader bericht.
Dank voor uw medewerking!

Bestuur Tabadila

Geplaatst in Geen categorie.