Laatste afgelopen Evenementen

Zang en Muziek

Golden oldies in het Nederlads, Engels en Maleis komen voorbij, meezingen nag maar moet niet, onder begeleiding van de Tabadila (t)huisband!

Tabadila Koor

Iedere vrijdagmiddag komt het Tabadila Koor samen. Het koor is pas opgestart en staat nog open voor nieuwe leden. Het koor wordt begeleid door dirigent Ad Meeusen en heeft een divers repertoire; er wordt Maleis en Nederlands gezongen, ook Engelse liederen passeren de revue. We zingen iedereens lievelingslied en vullen dit aan met all time […]

Tai Chi / Qi Gong

Aangepast op de mens op hogere leeftijd doen we olv een professionele leraar oefeningen uit de Chinese bewegingsleer Tai Chi. Ervaring niet vereist.